Lover og Regler

LOVER FOR LOKAL-RINGENE
Vedtatt på Rs, 15.1.1994


§ 1
BEAGLE-RINGEN-(Distriktets navn) er en lokal ring under
Beagle-Ringen-Norge (BRN)

§ 2
FORMÅL OG VIRKSOMHET:
A)
Lokal-ringens formålet er å
-arbeide for avl av mentalt, jaktmesse og ekstriørt sunde hunder
-utbre kjennskap til rase og dens anvendelsmuligheter.
-ivareta medlemmenes interesser
-arbeide for riktig behandling av hunder, samt opplyse
om hunde eiernes plikter og anvsvar

B)
Ringen vil oppfylle sitt ansvar ved å:
-avholde møter og kurser
-holde kontakt med lokal harehundklubb/JFF,
og lokale myndigheter.

§ 3
MEDLEMSKAP:
Medlemmene er tilsluttet den lokale ringen vedkommende
geografisk tilhører, derson det ikke spessielt ønske
om å være medlem av annen ring.

§ 4

KONTIGENTEN:
Kontigenen betales sentralt til BRN.
BRN tilbakefører kvartalvis tilgodehavende til ringene.
For øvrig skal Ringen være selvfinansiert.

§ 5
ÅRSMØTE:
Årsmøte er Ringens øverste organ. Det skal holdes hvert år
innen 15.12, og skal innkalles skriftlig med minst 3 ukers varsel.
Med innkallingen skal følge dagsorden.
Saker som ønskes fremmet må være Ringens styre ihende
senest 14 dager før årsmøte.

Årsmøte skal behandle:
-Valg av møteleder.
-Valg av referent
-Valg av 2 personer til å undertegne protokoll
-Ringens årsberetning
-Ringens regnskap i revidert stand.
-Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer.
-Valg av revisor med varamann.
-Saker som står oppført på dagsorden
-Avlsrådets arbeid
-Medlemsbladet.
Alle saker avgjøres med simpelt flertall.
Unntatt saker som nevnt i §9 (oppløsning)
Kun frammøtte personer som har betalt kontigenten
for inneværende år har stemmerett.

§ 6

STYRET
- Det skal velges leder for 1 år ad gangen.
- Det skal velges 4 styremedlemmer for 2 år.
(Etter første året er 2 styremedlemmer på valg ved loddtrekning.)
- Det skal velges 2 varamedlemmer for 1 år.
- Nestleder, sekretær og kasserer velges innen styret.

§ 7
RINGENS KONTAKT MED HS:
Følgende oppgaver sendes styret i BRN:
- årsberetning
- revidert regnskap
- protokoll fra årsmøtet
- oppgave over Ringens styre, med adresse og telefonnr.

BRN’s HS:
-overføre medlemslister og skyldig kontigent kvartalsvis.

§ 8
VALGKOMITE:
Valgkomiteen består av 2 medlemmer og 1. varamedlem.
Disse skal fremme egne, og innkomne forslag på kandidater
til de verv som skal besettes. Ringen kan sende forslag på
kandidater til vervene til valgkomiteen.
Forslag på kandidater skal være vagkomiteen
ihende senest 1 uke før årsmøtet.

§ 9
OPPLØSNING:
Oppløsning av Ringene kan kun skje etter vedtak på
2 følgende årsmøter, med minst ¾ flertall.
Ringens midler overføres BRN, og oppbevares i 2 år.

§ 10
Dersom en Ring ved avholdelse av årsmøte, ikke er
istand til å etablere nytt styre, kan BRN’s styre gripe inn.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.10 | 20:34

Jeg kan tenke meg å bli medlem i Beagleringen Aust-Agder. Vi har en Beaglevalp på 6 mnd, hva gjør vi?

...
22.09 | 01:51
Nyheter har mottatt 1
04.05 | 20:05
Medlemstreff 2017 har mottatt 7
06.03 | 17:11
Årets Sporhund har mottatt 1
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE