Blodsporkurs

Det vil ikke bli holdt noe blodsporkurs våre 2016, neste kurs våren 2017!  

Jeg har klippet og limt til et utdrag av reglene for blodspor og ferskspor. For fullstendige regler, se NKK. 


Norsk kennelklubbs regler for blodspor og fersksporprøver

 

Utdrag av reglene, for komplette regler se www.nkk.no

 

3. KLASSEINNDELING.

Alle påmeldte hunder til ordinære/faste og bevegelige blodspor- eller fersksporprøver, bedømmes

etter disse regler som kun har 1-en klasse.

 

4. GJENNOMFØRING AV BLODSPORPRØVE.

4.1. Forutsetning og legging av spor.

Et hjortevilt (elg, hjort eller rådyr) antas å være skadet. Skadestedet og fluktretningen er kjent og skal angis. På skadestedet skal det kunne anvises blod. Hundefører kan selv undersøke sporstart.

Sporet skal være ca, 600 meter langt og legges med ca.0,3 liter blod jevnt fordelt over hele sporet. Sporstart, sårleie og sporslutt markeres med oppspark og ekstra blod. Sporet legges med naturlig forløp i terrenget, slik at det danner fire vinkler (brudd i fluktretningen). To steder i sporet opphører blodingen over ca. 10 meter. Minst ett av disse skal være i tilknytning til en vinkel, der blodoppholdet skjer i brutt fluktretning. Et sted i sporet sparkes marken opp for å markere et sårleie.

Dette må ikke være i forbindelse med en vinkel. I sporslutt skal det plasseres en del av et hjortevilt som merkes med samme blod som ble brukt i sporet. Utlagt blodspor skal være minst 12 timer gammelt og være lagt ut dagen/kvelden før. Ingen merking av sporet til støtte for fører må forekomme. Fra sporstart skal det være tydelig merking i fluktretningen så langt som man antok man kunne se dyret, men ikke lenger enn 25 meter. Sporet skal ikke legges på allerede snødekket mark.

 

4.2. Trekking av spor.

Arrangøren kan forhåndstrekke hundene i startpuljer (forskjellige starttidspunkt). Dommer og spor trekkes puljevis på stedet.

 

4.3. Premiering

Det foretas kvalitetsbedømmelse, og hund som fyller kravene som er nevnt under punkt 6.1 kan tildeles:

1. premie når hunden har utført et meget godt sporarbeide med bare små feil.

2. premie når hunden har utført et godt sporarbeide uten betydelige feil.

3. premie når hunden har utført et brukbart sporarbeide uten betydelige feil

0. premie når hunden ikke har fylt foranstående krav.

HP Hederspremie kan tildeles når hunden har utført et utmerket sporarbeide, og den ellers er tildelt 1. premie (gjelder også ved bevegelige prøver)

 

4.4. Bedømmelse og godkjenning.

Dommer vurderer følgende:

Hundens:

- vilje og evne til å ta sporet og følge dette.

- tempo og arbeidsmåte på sporet.

- vilje til å arbeide ved tap av sporet.

- arbeidsmåte ved tap av sporet.

- interesse for annet vilt og tamdyr.

- helhetsinntrykk.

 

For å oppnå kravet til godkjent ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2. premie på

blodsporprøve og minimum 7 poeng på fersksporprøve.

Jfr. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst pkt. 3. Instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund

Hunden skal føres i en minst 5 meter lang line. Den skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere og utrede dette. Ser fører at hunden har tap, kan han hjelpe hunden tilbake.

Hunden skal markere at sporet er slutt.

Diskvalifiserende feil er:

- Manglende vilje og evne til å ta og følge sporet.

- Hissig og/eller vimsete arbeide.

- Halsing, høylydt piping, eller støyende framferd av hund og/eller fører.

- Manglende evne til å utrede tap.

- Uakseptabelt høyt tempo.

- Hund som fører ikke har kontroll over.

- Førerens manglende forståelse av hundens arbeid.

- Dommer konstaterer at hund/fører ikke vet hvor sporet går.

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert.

 

 

 

 

 

5. GJENNOMFØRING AV FERSKSPORPRØVE.

5.1. Generelt

Ved denne prøven skal hunden vise evne og vilje til å spore sammenhengende i minst en halv time på ferske spor etter hjortevilt. Prøven skal gjennomføres på bar mark, og sporet skal være minst en time gammelt. Jfr. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst pkt 3. Instruks om prøving og godkjenning av ettersøkshund.

 

5.2. Premiering

Arbeidet skal bedømmes ut fra følgende skala:

10-9 poeng særdeles godt arbeid.

8 poeng meget godt arbeid.

7 poeng godkjent arbeid.

6-5 poeng brukbart arbeid.

4-3 poeng måtelig arbeid, ikke helt uten verdi.

2-0 poeng dårlig arbeid, helt verdiløst.

 

5.3. Bedømmelse og godkjenning.

Dommer vurderer følgende:

Hundens:

- vilje og evne til å ta sporet og følge dette.

- tempo og arbeidsmåte på sporet.

- vilje til å arbeide ved tap av sporet.

- arbeidsmåte ved tap av sporet.

- interesse for annet vilt og tamdyr.

- helhetsinntrykk.

Hunden skal føres i en minst 5 meter lang line. Den skal villig ta sporet og på en overbevisende måte følge det. Den skal spore i et tempo som er akseptabelt for en tenkt medfølgende skytter. Ved tap skal den klart markere og utrede dette. Ser fører at hunden har tap, eller at hunden forfølger et ferskere spor kan han hjelpe hunden tilbake. Sporingen skal under enhver omstendighet fortsette på det opprinnelige dyr.

 

Diskvalifiserende feil er:

- Manglende vilje og evne til å ta og følge sporet.

- Hissig og/eller vimsete arbeide.

- Halsing, høylydt piping, eller støyende framferd av hund og/eller fører.

- Manglende evne til å utrede tap.

- Uakseptabelt høyt tempo.

- Hund som fører ikke har kontroll over.

- Førerens manglende forståelse av hundens arbeid.

- Dommer konstaterer at hund/fører ikke vet hvor sporet går.

Prøven avbrytes straks diskvalifiserende feil er konstatert.

For å oppnå kravet til godkjent ettersøkshund, må hunden ha oppnådd minimum 2. premie på

blodsporprøve og minimum 7. poeng på fersksporprøve.

Jfr. Forskrift om utøvelse av jakt og fangst pkt. 3. Instruks om prøving og godkjenning av

ettersøkshund.

 

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

04.10 | 20:34

Jeg kan tenke meg å bli medlem i Beagleringen Aust-Agder. Vi har en Beaglevalp på 6 mnd, hva gjør vi?

...
22.09 | 01:51
Nyheter har mottatt 1
04.05 | 20:05
Medlemstreff 2017 har mottatt 7
06.03 | 17:11
Årets Sporhund har mottatt 1
Du liker denne siden
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE